Sevgili Sosyoloji Öğrencileri

Sosyoloji, toplumların giderek karmaşıklaşan ve çeşitlenen sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik yapısı hakkında sistemli bilgi üretme çabasında olan bir sosyal bilimdir. Sosyolojik bakış ve yöntem, günümüzde yaşamımızı şekillendiren tüm deneyim ve pratiklerimiz hakkında sorgulayıcı, analitik ve eleştirel bir yaklaşımı içermektedir. Sosyolojik kavram ve teoriler, sosyal yaşamın parçası olan ilişkileri, anlayışları ve pratikleri, diğer sosyal bilimlerin yöntem ve bulgularından beslenerek anlamaya ve açıklamaya çalışma işlevi görür. Sosyoloji, sadece toplumsal yaşam hakkında bilgi üretmekle yetinmez, toplumsal yaşam hakkındaki her türden bilgi ve kavrayışları da kendisine konu edinir.

Sosyoloji öğrenimi, öğrenciye, sosyal problemleri formüle etme,  sosyal durumları ve verileri analiz etme, araştırma öğelerini derleme, çalışma alanlarına yönelik  geniş ve derin bir kavrayış geliştirme ve bilimsel cevaplar üretme yeteneği kazandırır. Son yıllarda Dünyada ve Türkiye’de söz konusu yeteneklerin önemli bulunması, sosyoloji bilimine olan ilgiyi artırmıştır. Sosyoloji’ye duyulan ilgi sadece sunduğu bu entelektüel ve pratik avantajlardan kaynaklanmamaktadır. Bunların yanında; sosyal, ekonomik, politik ve kültürel alanda yer alan pek çok meslek grubuna bilimsel girdi sunması da Sosyolojiye merkeze taşıyan diğer bir boyuttur. Bütün bu gelişmeler,  Sosyolojiyi Dünya’da ve Türkiye’de kamu ve özel sektörde yeni çalışma alanlarına dahil etmekte ve yükselen meslekler grubuna sokmaktadır.

 Sosyologlar, aile, suçluluk, nüfus bilim (demografi), endüstri ve tarım sorunları, köy-kent yerleşmeleri, sosyal ekoloji, medya, iletişim, sağlık, siyaset ve hukuk sosyolojisi gibi alanlarda uzmanlaşabilmektedirler. Ülkemizde sosyologlar üniversitede öğretim üyesi olarak ve DPT, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, TRT, RTÜK ve kamu iktisadi kuruluşlarında ve özel sektörde uzman, danışman ve araştırmacı olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca, Milli Eğitim bakanlığının gerekli gördüğü 40 kredilik felsefe, psikoloji ve mantık derslerini aldıkları ve mezun olduktan sonra Felsefe Grubu Öğretmenliği sertifikasına sahip oldukları takdirde liselerde ve dershanelerde Felsefe Gurubu Öğretmenliği ve Rehber öğretmen olabilmektedir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, sosyoloji disiplinine ilişkin yukarıda özetlemeye çalıştığım vizyonu gerçekleştirme çabası içerisindedir. Her biri alanında yeterli ve nitelikli öğretim elemanları, öğrencilere lisans düzeyinde gerekli birikimi kazandırma ve alanın gerektirdiği formasyonu verme gayretindedir. Sosyoloji bölümü olarak; genç, dinamik ve nitelikli kadromuzla lisans düzeyindeki eğitimin yanında, lisansüstü düzeyde de eğitim faaliyetlerine başarılı bir şekilde devam etmekteyiz.

Öğrencilerimize eğitim süreçleri boyunca ve gelecekte başarılar diliyorum. Ayrıca Afyon Kocatepe Sosyoloji’yi düşünen sosyolog adaylarına da bölümümüzü tercih etmelerini öneriyorum.

 

 

Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ

Sosyoloji Bölümü Başkanı

 

 

11 Mart 2016, Cuma 442 kez görüntülendi