Güncel!!! 2019-2020 Eğitim Yılı Güz Dönemi Sosyoloji Bölümü Lisans(N.ö+İ.Ö Birleşik) Ara Sınav Programına Ulaşmak için Tıklayınız

 

Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanlığınca belirlenen Sınavda Öğrenciler için Uygulanacak Esaslar Aşağıdaki gibidir:

Öğrenciler;

  • Öğrenciler sınav boyunca öğrenci kimliklerini sıra üzerinde denetime hazır halde bulundurmak zorundadırlar.
  • Sınav görevlileri, gerekli gördükleri takdirde öğrencilerin oturma yerlerini değiştirebilirler.
  • Sınav süresince cep telefonları ve benzeri iletişim cihazları kesinlikle kapalı tutulmalıdır. Bu cihazlar sınav sırasında hiçbir gerekçe ile kullanılamaz.
  • Herhangi bir sınav anında öğrencinin erişebileceği alanda, sıra üzeri ve altı da dahil yazı, not ve benzeri işaretler tespit edilirse, o anda orada oturan öğrenci kopya ya teşebbüs etmiş sayılır.
  • Sınav düzenini bozan her türlü davranışa karşı disiplin yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.
  • Sınav sırasında ve sonrasında bir haksızlığa maruz kaldığını düşünen öğrenciler, bu konudaki şikâyetlerini en geç sınavların bitimden itibaren beş iş günü içerisinde Dekanlığa yazılı olarak iletebilirler.

 

Sosyoloji Bölüm Başkanlığı

 

30 Ekim 2019, Çarşamba 505 kez görüntülendi