Güncel!!! 2019-2020 Eğitim Yılı Güz Dönemi Sosyoloji Bölümü Lisans(N.ö+İ.Ö Birleşik) Ara Sınav Programına Ulaşmak için Tıklayınız

 

Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanlığınca belirlenen Sınavda Öğrenciler için Uygulanacak Esaslar Aşağıdaki gibidir:

Öğrenciler;

  • Öğrenciler sınav boyunca öğrenci kimliklerini sıra üzerinde denetime hazır halde bulundurmak zorundadırlar.
  • Sınav görevlileri, gerekli gördükleri takdirde öğrencilerin oturma yerlerini değiştirebilirler.
  • Sınav süresince cep telefonları ve benzeri iletişim cihazları kesinlikle kapalı tutulmalıdır. Bu cihazlar sınav sırasında hiçbir gerekçe ile kullanılamaz.
  • Herhangi bir sınav anında öğrencinin erişebileceği alanda, sıra üzeri ve altı da dahil yazı, not ve benzeri işaretler tespit edilirse, o anda orada oturan öğrenci kopya ya teşebbüs etmiş sayılır.
  • Sınav düzenini bozan her türlü davranışa karşı disiplin yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.
  • Sınav sırasında ve sonrasında bir haksızlığa maruz kaldığını düşünen öğrenciler, bu konudaki şikâyetlerini en geç sınavların bitimden itibaren beş iş günü içerisinde Dekanlığa yazılı olarak iletebilirler.

 

Sosyoloji Bölüm Başkanlığı