2016-2017 Eğitim Yılı Bahar Dönemi Sosyoloji Bölümü Lisans Final Sınav Tarihlerine Ulaşmak için Tıklayınız.

2016-2017 Eğitim Yılı Bahar Dönemi Sosyoloji Bölümü Lisans Bütünleme Sınav Tarihlerine Ulaşmak İçin Tıklayınız

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığınca belirtilen ve öğrencilerin sınavlar süresince uyması gerekli olan sınav kuralları aşağıdaki gibidir;

–          Öğrenciler sınav boyunca öğrenci kimliklerini sıra üzerinde denetime hazır halde bulundurmak zorundadırlar.

–          Sınav görevlileri, gerekli gördükleri takdirde öğrencilerin oturma yerlerini değiştirebilirler.

–          Sınav süresince cep telefonları ve benzeri iletişim cihazları kesinlikle kapalı tutulmalıdır. Bu cihazlar sınav sırasında hiçbir gerekçe ile kullanılamaz. 

–          Herhangi bir sınav anında öğrencinin erişebileceği alanda, sıra üzeri ve altı da dahil yazı, not ve benzeri işaretler tespit edilirse, o anda orada oturan öğrenci kopya ya teşebbüs etmiş sayılır.

–          Sınav düzenini bozan her türlü davranışa karşı disiplin yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

–          Sınav sırasında ve sonrasında bir haksızlığa maruz kaldığını düşünen öğrenciler, bu konudaki şikâyetlerini en geç sınavların bitiminden itibaren beş işgünü içerisinde Dekanlığa yazılı olarak iletebilirler.

Bölüm Başkanlığı