2016-2017 Öğretim yılı Güz Yarıyılı Sonunda Tek Dersten Başarısızlıkları Nedeniyle Mezun Olamayan Son Sınıf Öğrencilerine Başarısız Oldukları Derslerden Üniversitemiz Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14.(4) maddesi gereğince Sosyoloji blöümü tek ders sınavları;

Lisans programı için 06 Şubat 2017 saat 14:00'te Sosyoloji Seminer Salonunda

Yüksek Lisans Programı için 07 Şubat 2017 saat 14:00'te Sosyoloji Seminer Salonunda yapılacaktır.

Bölüm Başkanlığı