"Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaz Dönemi Uygulama İlkeleri" aşağıdaki gibidir;

 1-Yaz döneminde başka üniversitelerden ders alacak öğrenciler; “öğrencinin ilgili yılda yerleştiği programın taban puanından daha yüksek bir puana sahip programın verildiği üniversiteden”  ders alabilirler.
 2-Yaz okulunda bir öğrenci en fazla on iki (12) saat ders alabilir.
 3-Alınan dersin intibakında, içerik olarak %80 uygunluğu ile ders saatinin eşit veya daha fazla olması gerekir. AKTS eşitliği aranmaz.
 4-Öğrenciler başarısız oldukları, devam edemedikleri yada döneminde alamadıkları dersleri belirtilen koşullar dahilinde alabilirler.
 5-Yaz döneminde staj/ işyeri eğitimi/ arazi uygulaması ile yaz okulu birlikte yürütülemez.
 6-Yaz döneminde başka üniversitelerden alınan derslerin notları, Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesine göre değerlendirilecektir.

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı